Робота МО

Методичне об'єднання шкільних бібліотекарів

МО - організаційна форма діяльності шкільних бібліотекарів, 
що забезпечує створення єдиної системи методичної роботи.
 орієнтована на підготовку шкільних бібліотекарів до професійної
 діяльності щодо вирішення актуальних проблем в рамках 
інноваційної діяльності, а також діяльності, направленої
 на підтримку здобутого рівня функціювання.

МО шкільних бібліотекарів будує свою роботу 
на основі взаємодії з шкільними бібліотеками згідно плану роботи

  І.  В своїй діяльності методичне об'єднання додержується
 наступних принципів:
 • системність;
 •  конкретність;
 • комплексний характер; 
 • колегіальність:
 • творчий характер;
 • оперативність, гнучкість.
ІІ. МО в своїй діяльності керується наступними 
нормативно-правовими документами:

     1. Закон України "Про освіту".
     2. Закон України "Про бібліотеку та бібліотечну справу".
     3. Положення про бібліотеку ЗНЗ.
    4. Положення про МО шкільних бібліотекарів.
    5. Положення керівника МО.
    6. Інструкція про порядок комплектування та облік
 підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах.

 IІІ. Завдання МО   шкільних бібліотекарів:
 • вивчити та проаналізувати стан  бібліотечної діяльності 
 • шкільних бібліотек;
 • забезпечити непереривне підвищення кваліфікації шкільних 
 • бібліотекарів, 
 • систематично знайомити їх в міжкурсовий період з новітніми 
 • досягненнями в науці та культурі;
 • сприяти вдосконаленню навичок самостійної роботи, 
 • відносно підвищення свого професійного рівня;
 • розвивати у бібліотекарів пізнавальний інтерес, потребу
 •  в удосконаленні своїх знань, професійної майстерності,
 •  творчого зростання;
 • узагальнювати передовий бібліотечний досвід, організувати
 •  його популяризацію та упровадити в практику роботи 
 • шкільних бібліотек.
IV. Основні напрямки роботи МО шкільних бібліотекарів:
 • аналітична робота;
 • діагностика потреби та професійних труднощів шкільних 
 • бібліотекарів МО;
 • систематичне новаторське інформаційно-методичне
 •  забезпечення діяльності шкільних бібліотек;
 • обговорення теоретичних та практичних питань пов'язаних
 •  з роботою шкільних бібліотек;
 • обмін досвідом роботи, підвищення ефективності роботи
 •  шкільних бібліотек на допомогу навчально-виховному процесу;
 • упроваджувати в практику роботи шкільних бібліотек ІКТ
 •  технологій.
V. Проблемна тема МО шкільних бібліотекарів:

Інформатизація шкільної бібліотеки – шлях підвищення ефективності 
її діяльності

VI. Мета діяльності методичного об'єднання:

Організація вивчення, узагальнення й поширення досвіду 
інноваційної діяльності шкільних бібліотекарів.
Склад МО шкільних бібліотекарів
Навчальних закладів  в методичному об'єднанні - 31
Шкільних бібліотекарів - 32

Аналітична робота
1. Аналіз роботи МО шкільних бібліотекарів.
2. Аналіз планування роботи шкільних бібліотекарів.
3. Моніторинг забезпечення підручниками.
4. Аналіз творчої активності шкільних бібліотекарів.
Організація роботи
з підвищення професійної компетентності 
шкільних бібліотекарів
 • курси підвищення професійної кваліфікації;
 • організація і проведення засідань МО шкільних 
 • бібліотекарів;
 • обласні семінари;
 • вивчення нормативно-правових документів;
 • студіювання професійної літератури;
 • організація роботи з формування, вивчення і
 •  поширення передового бібліотечного досвіду; 
 • взаємодія з бібліотеками району;
 • організація методичної роботи з керівником МО.
Систематизація і узагальнення досвіду роботи
шкільних бібліотекарів МО
1. Створення та демонстрація методичної скриньки.
2. Самоосвіта.
3. Звіти бібліотекарів МО щодо самоосвіти.
4. Обмін досвідом.
5. Атестація бібліотекарів МО.
6. Виступи на МО.
7. Авторські творчі розробки. 
8. Майстер-класи.
9. Творчі звіти бібліотекарів МО.
Упровадження ІКТ
в роботу шкільної бібліотеки
 • методика участі в інтернет-семінарах, методичні розробки;
 • створення сайту, блогу шкільної бібліотеки;
 • участь в методичних навчальних семінарах обласного, міського
 •  рівня з приводу ведення електронних каталогів, щоденників 
 • шкільної бібліотеки;
 • напрями використання заходів і засобів Інтернет-ресурсів
 •  у роботі шкільної бібліотеки.
Навчання молодих бібліотекарів
в "Бібліошколі"

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
 • Організація бібліотечної роботи.
 • Ведення бібліотечної документації.
 • Методика оформлення традиційних та нетрадиційних 
 • книжкових виставок,  викладок. Форми сучасної
 •  бібліотечної виставки.
 • Методика проведення масових заходів.
 • Методика складання річного плану роботи 
 • шкільної бібліотеки.
 • Бібліотечна статистика. 
 • Моніторинг роботи шкільної роботи.
Діяльність РМО шкільних бібліотекарів сприяє професійному 
зростанню шкільних бібліотекарів району, формуванню 
їх компетентності  і творчому розвитку.





Немає коментарів:

Дописати коментар